Adressen

St. Martinusparochie Horn

Adressen

Kerkbestuur

Pastoor Constantijn Dieteren – Voorzitter
Schepenbank 17
6081 DB Haelen
Telefoon: 0475 – 591622
E-mail: cjdieteren@gmail.com

Henny van de Vorle – Bestuurslid Parochiefederatie / Kerngroeplid
Kasteellaan 9
6081 AN Haelen
Telefoon: 06 3983 7683
E-mail adres: hennyvandevorle@outlook.com

Frank Severens – Bestuurslid/Vicevoorzitter Parochiefederatie / VZ Kerngroep
Berikstraat 33
6082 AM Buggenum
Telefoon: 0475 – 591 558
E-mail adres: frank.severens@hotmail.com

Kerngroep Buggenum

Theo Verdonschot – Secretaris Kerngroep
Galgenberg 37
6082 AZ Buggenum
Telefoon: 0475 – 593 451
E-mail adres: t.verdonschot1@ziggo.nl

Har Hillen – Penningmeester Kerngroep
Holstraat 43
6082 BB Buggenum
Telefoon: 0475 – 594 048
E-mail adres: hpjhillen@hotmail.com

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.